Jak si poradí vřetenová sekačka se svahem?

Jelikož je svah široký pojem je potřeba rozlišit některé druhy svahu. V prvé řadě je však nutné myslet na bezpečnost, takže několik rad úvodem.

 • Vždy si buďte jistí svou pozicí ve svahu.
 • Choďte, nikdy neutíkejte.
 • Sečení na březích a a svazích může být nebezpečné:
  • pokud je svah strmý, sekejte podél svahů - nikdy nahoru a dolů.
  • buďte zvláště opatrní na své postavení na svazích nebo ve vlhké trávě.
  • buďte velmi opatrní při změně směru na svazích.
  • nesekejte příliš strmé svahy.

 

Mírné svahy lze sekat bez obtíží a s opatrností i nahoru a dolů či podélně, což je bezpečnější.

Krátce strmý svah je nejlepší sekat nahoru a dolů, protože válce sekačky kopírují terén. Pokud byste sekali podélně hrozí, že na krajích budete mít více vysekané části, viz obr. 5 a 6. A samozřejmě platí pravidlo, že čím, větší záběr sekačky máte, tím bude výsledek pokosu horší. Pokud je však svah strmý a navíc dlouhý, tak byste z bezpečnostních důvodů měli sekat jen podélně.

Pokud budete sekat delší svah nahoru a dolů, tak nahoru Vám jistě pomůže pojezd sekačky. Hrozí však časté podkluzování hnacího válce, což trávě neudělá úplně nejlépe. Pokud však sekačce mírně pomůžete, tak v tom není problém.

Opačným směrem, tedy z kopce dolů je někdy výhodnější vypnout pojezd a sekačku jen mírně tlačit. Tím vám vznikne čisté posečení, protože dosáhnete vždy minimálního počtu střihů na metr. S pojezdem je totiž velká pravděpodobnost, že sekačka nabere trochu větší rychlost než je rychlost pojezdu, ale otáčky motoru zůstanou stejné a tudíž i počet střihů na metr.

 

Závěrem lze tedy říci, že neexistuje jednoznačná odpověď na tuto otázku, protože druhů svahů je velké množství. Svahy na fotkách 1-4 jsou sečeny bez jakýchkoli problémů a to jak podélně tak i nahoru a dolů. Výjimku tvoří obrázek 5-6, kde není možnost stříhat nahoru a dolů (záhon a cesta) a proto vznikne vysečená tráva v náběhu svahové hrany.

 

Každopádně vřetenovou sekačkou dosáhnete vždy lepšího výsledku než rotařní sekačkou (viz otázka "Potřebuji vřetenovou sekačku na anglický trávník?).